Längtar du efter att känna dig stark, modig och fri?

Så att du vågar göra den där förändringen som du längtar efter?

Vill du veta hur du kan ta ditt första steg? 

Då är den här undersökningen för dig! 

Jag tror på att 
du kan 
och vågar 
vara modig.

Gör du?

För mig handlar verkligt mod om när vi vågar möta våra rädslor och kliva utanför det invanda och trygga.

Vi vågar pröva fast vi är rädda och utmanar då vår föreställning om vad som är möjligt. För att skapa förändring behöver vi tänka och göra något nytt.

Utveckling och växande sker utanför vår komfortzon. 

Som coach, samtalspartner och specialpedagog hjälper jag människor att våga möta sina rädslor och  pröva nytt för att växa och utvecklas.  

Tillsammans vågar vi mer!

Annica Westman Kjaergaard

TJÄNSTER

COACH 

Jag får dig att tro på att du kan!
Med tillit och lyhördhet möter jag dig just där du är i din process. Vi jobbar tillsammans för att omsätta dina insikter till konkret handling.

SPECIALPEDAGOG

Min övertygelse är att utveckling alltid är möjlig.
Att hålla handen är en symbol för att få bidra till en annan människas växande, oavsett om du är barn/elev, förälder, pedagog eller rektor.