Jag tror på att 
du kan 
och vågar 
vara modig.

För mig handlar verkligt mod om när vi vågar möta våra rädslor och kliva utanför det invanda och trygga. Vi vågar pröva fast vi är rädda och utmanar då vår föreställning om vad som är möjligt. Utveckling och växande sker utanför vår komfortzon. För att skapa förändring behöver vi tänka och göra något nytt.

Som coach, samtalspartner och specialpedagog hjälper jag människor att våga möta sina rädslor och pröva nytt för att  växa och utvecklas.  

Tillsammans vågar vi mer!

Annica Westman

TJÄNSTER

COACHING 

Jag får dig att tro på att du kan!
Med tillit och lyhördhet möter jag dig just där du är i din process. Vi jobbar tillsammans för att omsätta dina insikter till konkret handling.

SPECIALPEDAGOG

Min övertygelse är att utveckling alltid är möjlig.
Att hålla handen är en symbol för att få bidra till en annan människas växande, oavsett om du är barn/elev, förälder, pedagog eller rektor.

FÖRELÄSNINGAR

Genom mina föreläsningar vill jag inspirera till att nyfiket utforska vad mer som kan bli möjligt när du vågar lyssna inåt.
Jag pratar om självledarskap från hjärtat, både privat och i yrkeslivet.