Jag tror på att du kan och vågar vara modig.

För mig handlar verkligt mod om när vi vågar möta våra rädslor och kliva utanför det invanda och trygga. Vi vågar pröva fast vi är rädda och utmanar då vår föreställning om vad som är möjligt. Utveckling och växande sker utanför vår komfortzon. För att skapa förändring behöver vi tänka och göra något nytt.

Som coach, samtalspartner och specialpedagog hjälper jag människor att våga möta sina rädslor och pröva nytt för att  växa och utvecklas.  

Tillsammans vågar vi mer!

Annica Westman

TJÄNSTER

COACH 

Jag får dig att tro på att du kan! Vi jobbar tillsammans med att omsätta dina insikter till de förändringar som du önskar. 

SPECIALPEDAGOG

Min övertygelse är att utveckling alltid är möjlig – för barn, elever, pedagoger och ledare. 

FÖRELÄSNINGAR

Jag vill inspirera och lyfta genom att dela med mig av mina tankar och erfarenheter.