Jag är en 
modig
och utforskande provtänkare

Det är i möten med andra som jag har lärt mig det mesta och jag har en passion för att lyfta, peppa och stärka människor. Att få vara en del av en annan människas växande är bland det finaste och roligaste jag vet. 

Min starkaste drivkraft i livet – både privat och professionellt – är att göra skillnad och att bidra med det jag kan för att göra världen till en bättre plats. Denna drivkraft får mig att våga göra saker som jag aldrig trodde kunde vara möjligt.

Att provtänka är ett sätt att pröva tanken utan att den behöver vara färdigtänkt. Det gör att vi kan slappna av och när vi tillsammans prövar våra tankar skapas ett kreativt utrymme där vi kan utforska vad som mer är möjligt.

”Att nyfiket utforska” har blivit min livsdevis och hjälper mig dagligen att möta och hantera både stort och smått i livet.

BOKEN

När min första bok ”Mitt zulunamn är Ingelosi” gavs ut på Lassbo Förlag 2020 gick en av mina drömmar i uppfyllelse. Boken är min berättelse om hur mitt liv förändrades i grunden när jag började våga lyssna inåt, på det som känns sant i mitt hjärta. 

STIFTELSEN

Efter att ha arbetat som volontär hos Operation Bobbi Bear som hjälper barn som har blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp i Sydafrika grundade jag 2018 Insamlingsstiftelsen Bobbi Bear Sweden .

MIN YRKESBANA

1991 tog jag min förskollärarexamen vid Karlstad universitet och som nybliven förskollärare intresserade jag mig mest för de barn som det ”krånglade” för på olika sätt. Detta ledde till att jag 2004 tog min specialpedagogexamen vid Göteborgs universitet. 

Jag har alltid varit intresserad av att utforska hur vi kan utveckla vårt sätt att bemöta och bekräfta andra människor, främst i mötet med barnen i förskola och skola men också tillsammans med kollegor.  

Därför vidareutbildade jag mig 2011 inom ICDP, International Child Development Programme, som syftar till att stärka förmågan att samspela och förhålla sig till andra människor på ett förtroendeskapande och utvecklingsfrämjande sätt. Jag har hållit kurser för både pedagoger och föräldrar.  

Som nystartad företagare gick jag 2015 på en coach- och ledarskapsutbildning hos Mia Lendahl. 

Sedan dess arbetar jag som coach, samtalspartner, specialpedagog, utbildare och processtöd på konsultbasis. 


VÄRDEGRUND

Min fasta övertygelse är att:

Alla människor gör sitt bästa givet de förutsättningar som råder. 

Alla människor kan utvecklas – det finns ALLTID en chans att komma vidare. 

Alla erfarenheter kan leda till utveckling när vi själva väljer det. 

Alla människor vill i grunden ge och ta emot kärlek – men ibland finns hinder som styr och stör.