COACHING

Jag får dig att tro på att du kan! Med tillit och lyhördhet möter jag dig just där du är i din process. Vi jobbar tillsammans för att omsätta dina insikter till konkret handling.

SPECIALPEDAGOG

Min övertygelse är att utveckling alltid är möjlig.
Att hålla handen är en symbol för att få bidra till en annan människas växande, oavsett om du är barn/elev, förälder, pedagog eller rektor..

FÖRELÄSNINGAR

Genom mina föreläsningar vill jag inspirera till att nyfiket utforska vad mer som kan bli möjligt när du vågar lyssna inåt. Jag pratar om självledarskap från hjärtat, både privat och i yrkeslivet.