COACH

Jag får dig att tro på att du kan! 
Med tillit och lyhördhet möter jag dig just där du är i din process.
Vi jobbar tillsammans för att omsätta dina insikter till konkret handling.

SPECIALPEDAGOG

Utveckling alltid är möjlig!
Det är min fasta övertygelse.
Att hålla handen är en symbol för att få bidra till en annan människas växande, oavsett om du är barn/elev, förälder, pedagog eller rektor.