Min övertygelse är att utveckling alltid är möjlig

Det som genomsyrar min livsfilosofi är min starka tro på människors förmåga till utveckling. Att hålla handen är för mig en symbol för att få finnas med en bit på vägen i en annan människas växande, oavsett om det gäller barn, elever, pedagoger eller ledare/rektorer.

Det är bland det finaste och roligaste jag vet!

Vi behöver alla någon som tror på att vi kan, att vi klarar det vi vill och behöver.

Den tron kan vara avgörande för att vi själva ska våga tro på att det är möjligt!

Med lyhördhet och ett genuint intresse för människors utveckling bidrar jag till att bygga starkare barn och elever, skickligare pedagoger, tryggare föräldrar och modigare chefer och ledare.

Som specialpedagog erbjuder jag: 

  • Stöd i att utforma undervisningen så att den underlättar, möjliggör och förbättrar lärande för barn och elever i behov av särskilt stöd.
  • Pedagogisk handledning individuellt och i grupp.
  • Pedagogiska kartläggningar/utredningar med fokus på förhållningssätt, bemötande och utvecklingspotential.
  • Coachande och lyhört samtalsstöd till chefer och ledare.
  • Processtöd i utvecklings- och förändringsarbeten.
  • Hjälp med utformning av mallar och dokument för verksamheten.

NÅGRA RÖSTER FRÅN UPPDRAGSGIVARE OCH MEDARBETARE

Du är en trygghet för personalen.
De har stort förtroende för dig och din kompentens.
Samma gäller mig som rektor. Vid våra möten får jag själv nya kunskaper, verktyg som jag tar med mig.

 Du sprider ett lugn och en trygghet. Du utmanar personalen att få tänka på ett annat sätt, de får handledning och strategier men det är de som ska göra arbetet. Du kan ingjuta nytt hopp i situationer som de kan känna att de inte bemästrar. Du är tydlig på ett ödmjukt sätt. Din tydlighet kring personligt och yrke/uppdrag.”

Rektor i förskola

Mars 2021

Du sitter på så otroligt mycket kunskap om hur barnen fungerar och har lärt oss hur vi ska tänka och agera i olika situationer. Både med barn och vårdnadshavare. 

Du är lugn, tydlig och saklig och en oerhört proffsig specialpedagog med mycket kunskap och med många lösningar.

Ida Gustafsson, rektor F-6

Februari 2021

Du har struktur, leder framåt, bidrar med kunskap kring elevernas lärande och är med och skapar ett gott samtalsklimat i gruppen.  

Ulrika Lund, skolkurator gymnasiet

December 2019

Du har tillfört specialpedagogiska kunskaper i kartläggning, kring förskolans utbildning och kring specifika barn samt handlingsplaner. Pedagogisk handledning till personalen. Samordnat möten kring insatser kring barn. 

Du är innovativ och lösningsinriktad, uppriktig och klarsynt med ett helhetsperspektiv i uppdraget.

Trygg, skicklig med erfarenhet.
Mycket bra bemötande och samordnande för alla parter.
Pålitlig och levererar god specialpedagogisk kompetens.

Susanne Kinhult, rektor i förskola

Juni 2018

Jag tycker att du gjorde ett väldigt bra jobb.
Personalen fick snabbt förtroende för dig och din kompetens. Du stöttade och guidade dem på ett professionellt sätt. Jag är mycket nöjd med dina insatser.

Du är trygg, stabil, kompetent och utstrålar en säkerhet som gör att man i ditt sällskap känner sig lugn. Jag upplever att du är otroligt professionell i ditt möte med människor.
Jag är väldigt glad att vi fick ha dig hos oss som konsult och att jag fick förmånen att arbeta med dig och ta del av din kompetens.

Anna Rosenberg, rektor i förskola

Juni 2018