...Men det värsta är kanske rädslan för att ”säga fel”, använda ord eller uttryck som kan missförstås eller tolkas på ett sätt som jag inte avsett.