Det kanske inte betraktas som professionellt att bjuda på sårbarheterna och tvivlen? Men det är i alla fall mänskligt och om det är något som är viktigt...